اجرای اندروید در لینوکس با Waydroid

اجرای اندروید در لینوکس با Waydroid

نرم افزار Waydroid یک ابزار کاربردی برای اجرای سیستم عامل اندروید داخل لینوکس است که بسیار بهینه و خوب عمل می کند. این روش نسبت به نصب اندروید در Virtualbox بسیار بهتر است.

برای نصب و تنظیم Waydroid و همچنین متوقف ساختن آن؛ به دستورات زیر نیاز خواهید داشت:

Check wayland:
echo $XDG_SESSION_TYPE

Enable wayland:
sudo nano /etc/gdm3/custom.conf

Install waydroid:
sudo apt install curl ca-certificates -y
curl https://repo.waydro.id | sudo bash
sudo apt install waydroid -y

Stop waydroid:
sudo waydroid session stop
sudo waydroid container stop

Mount to waydroid:
sudo mount --bind ~/Documents ~/.local/share/waydroid/data/media/0/Documents
sudo mount --bind ~/Downloads ~/.local/share/waydroid/data/media/0/Download
sudo mount --bind ~/Music ~/.local/share/waydroid/data/media/0/Music
sudo mount --bind ~/Pictures ~/.local/share/waydroid/data/media/0/Pictures
sudo mount --bind ~/Videos ~/.local/share/waydroid/data/media/0/Movies

sudo mount --bind ~/Share ~/.local/share/waydroid/data/media/0/Share

Enable fake touch for apps:
waydroid prop set persist.waydroid.fake_touch com.quran.labs.*
waydroid prop set persist.waydroid.fake_touch com.fdgentertainment.*
waydroid prop set persist.waydroid.fake_touch com.farsitel.*

Install libhoudini arm translation:
sudo apt install lzip
git clone https://github.com/casualsnek/waydroid_script
cd waydroid_script
python3 -m venv venv
venv/bin/pip install -r requirements.txt
sudo venv/bin/python3 main.py
امتیاز: 5 از 5. مجموع 1 رای
در حال پاسخ به: [انصراف]
تعداد حروف باقی مانده: 500
Captcha  
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ | آموزش لینوکس | امیر حسینی | بازدید: 62 | 1699619619